zalety mają moc

szkoląc ciągle napotykam się na opór kiedy proszę wypisać swoje zalety…
spora część osób chce pisać o tym czego nie umieją, jakie mają wady a zalety…no właśnie… tu pojawia się cisza, zaduma i brak wiary, że zalety dają moc tworzenia rzeczywistości takiej jakiej chcemyBezPowodu_photo_151

Zbytnie analizy umysłu

Zbytnie myślenie nie pomaga w działaniu – piszę to z własnego doświadczenia.
Ba nawet bardzo przeszkadza, bo zajmuje umysł wytworami naszej głowy (lękami, obawami, spekulacjami) i tak jesteśmy pochłonięci myśleniem i analizowaniem, że nie starcza nam już energii na działanie.

jestem za życiem typu slow!!!

preferuje życie na slow zamiast fast, mam dość szkoleń i książek typu: jak szybko osiągnąć sukces, jak szybko odpocząć, jak w jeden dzień zrobić plan na rok, jak błyskawicznie się zmotywować, jak skrócić czas i jak robić 10 rzeczy na raz zamiast 5, itd

COACHING DOŚWIADCZENIOWY-

coaching kielczykNa managerskich sesjach coachingu doświadczeniowego oferuje:

1.   Nowatorskie sesje coachingowe opracowane na podstawie moich doświadczeń pracy z menagerami. Razem ze swoimi klientami w procesie coachingu pracuję w myśl zasady: „Człowiek może o wiele więcej, niż mu się wydaje!”

2.   Pracę według autorskich metod: wykorzystując dowcip, paradoks, focusing, praca                z ciałem, metody aktorskie,  prowokacje, techniki improwizacji oraz inne techniki psychologiczne.

3.   Coaching oparty na zasobach klientów, ale też na wewnętrznych blokadach, negatywnych myślach, które często są powodują stanie w miejscu i niechęć do zmian.

4.   Połączenie technik coachingowych z technikami psychologicznymi –połączenie to  powoduje lepsze zrozumienie swojego postępowania a poprzez zrozumienie trwalsze i efektywniejsze zmiany zachowania. Np: trudności w komunikacji menagera traktuje jako objaw, na coachingu chętnie poznaje ich przyczynę i wtedy manager znając przyczynę swoich problemów z komunikacją,  będzie mógł opracować plan zaradczy. Znając powody swojego postępowania łatwiej jest nim kierować i je zmieniać . Często też zdarza się na sesjach, że poznając przyczynę swojego zachowania wcale nie chodzi o problemy  z komunikacją  i okazuje się, że problem leży zupełnie gdzie indziej.

  1. Praktyczne narzędzia do stosowania w pracy menadżerów jak np: narzędzia słuchania, dawania informacji zwrotnej, zadawania pytań, doceniania, karania, technik negocjacyjnych z pracownikami, technik prezentacyjnych, mowy ciała, budowanie autorytetu  itd.
  2. Scenki – ćwiczenie praktycznych umiejętności, nagrywanie tych scenek  i ich omawianie ( ja gram rolę pracownika), scenki prowadzę według autorskich meto
  1. Swoje doświadczenie jako psycholog praktyk, pracujący od wielu lat z menadżerami z różnych branż .
  2. Swoje doświadczenie  jako menadżer, zarządzam firmą i pracownikami  Pracownia Psychoterapii Izabeli Kielczyk http://www.psychoterapia.kielczyk.pl/
    9.   Eksperyment w środowisku naturalnym” – prowadzę go z menagerami/liderami zespołów.  Nic tak nie uczy jak własne doświadczenie, oferuje zatem coaching w

10.                 Video trening komunikacji – doskonałe narzędzie uczenia się na własnych doświadczeniu menagera

11.   Zaplecze psychologa,  który pracuje z ludźmi biznesu jako terpaueta - Mając 13 letnie doświadczenie w pracy z ludźmi w biznesie zauważyłam, że coachingi to skuteczne, ale niekiedy niewystarczające metody pracy z menagerami. Dlaczego często firmy proszę mnie o pracę z menagerem na zasadzie terapii w biznesie.

 

Zapraszam do wędrowania po ścieżce MOGĘ i odkrywania

własnych zasobów, umiejętności, które pomogą Ci MÓC!

Izabela Kielczyk psycholog biznesu

 

wsłuchaj się w swoje ciało a poznasz siebie

Twórcze, zaskakujące pomysły często nie biorą się z głowy, lecz z ciała. To ciało komunikuje nam czego tak naprawę pragniemy, czego nie chcemy, co nas cieszy, co nas wkurza i złości. To w ciele zapisane są nasze marzenia, potrzeby, inspiracje do działania.

Ciało często zna odpowiedź, na zadawane przez nas samych sobie pytania…

 

wychodzenie poza swoją strefę komfortu

nowe wyzwania i wychodzenie poza swoją strefę komfortu, wkurza mnie i daje kopa do pokonywania swoich ograniczeń i największych lęków :) to dla mnie okazja to poznania siebie samej jeszcze głębiej, to niesamowita podróż w głąb siebie :)

Jakim jesteś liderem?

Jakim jesteś liderem?

Poniżej znajdują się opisy różnych sposobów postępowania lidera w sytuacjach zarządzania pracownikami, podejmo­wania decyzji, motywowania pracowników, nagradzania, itd. W każdym z zagadnień zaznacz jedną literę A, D lub K.

Na koniec podlicz, której litery masz najwięcej.

I. Swoich pracowników motywuję:

A – Wydając ścisłe polecenia i oczekuję ich wykonania zgodnie z moimi poleceniami. Nie pozwalam pracownikom spoufalać się ze mną. Dobrze oceniam i cenię tych, którzy dokładnie wykonują moje polecenia.

D - Ustawiam zadania tak, by ludzie mogli robić to, co najlepiej umieją i co odpowiada ich indywidualnym predyspozycjom zawodowym. Dbam też o dobrą atmosferę i stawiam na współpracę pomiędzy moimi pracownikami

K – Przede wszystkim staram się dbać o koleżeńską i miłą atmosferę w zespole i wiem, że ludzie zrobią to, o co ich poproszę, bo mnie lubią.

 

II. Jeśli nagradzam swoich pracowników to:

A – Nie nagradzam, uważam że nagrodą jest przede wszystkim wysoka pensja. Częściej stosuje kary, szczególnie jeśli zadania czy obowiązki nie są dobrze wykonane.

D - Premie i nagrody dzielę według jawnych zasad kierując się opinią całego zespołu. Unikam stosowania kar.

K – Bardzo często chwalę ludzi nawet wtedy kiedy nie wykonują swoich zadań tak dobrze jak oczekiwałem

 

III. Jako lider zespołu najbardziej cenię:

A -Współzawodnictwo między pracownikami.

D- Jasną i otwartą formę komunikacji i zaufania pomiędzy mną a pracownikami

K- Przyjacielskie relacje pomiędzy pracownikami

 

IV. Wywieram wpływ na pracowników:

A-  Stosując zasadę „kija marchewki”. Często stosuje naciski i wywieram presje.

D – Mam dar współpracy z ludźmi o różnych typach osobowościowych. Zawsze jasno mówię ludziom czego od nich wymagam i wciągam ludzi w planowanie zadań.

K – Prośbami zachęcam do działania oraz pytam pracowników o ich opinie dotyczące danego zadania

 

V. W procesie podejmowania decyzji
A - Decyzje zawsze podejmuję sam, na własną odpowiedzialność i nie uważam, by pracownicy mieli tu coś do powiedzenia.

D - Decyzję podejmuję sam, ale zawsze zasięgam najpierw opinii swoich pracowników.

K – Decyzje podejmowane są przez cały mój zespół w drodze dyskusji z moim udziałem.

 

VI. Koordynując  działania  podwładnych:

A-  Przekazuję instrukcje: co, kto i kiedy ma robić, wtedy,  gdy uznaję to za stosowne. Trzymam „wszystkie nici” we własnym ręku. Przestrzegam ścisłego podziału zadań i żądam szczegółowego informowania mnie o wszystkim

D –  Wspólnie z pracownikami ustalamy zasady współdziałania i w trakcie realizacji zadań daję im dużo samodzielności. Staram się „monitorować* postęp prac i informuję zespół o za awansowaniu w realizacji zadań.

K – Pozostawiam pracownikom sporą swobodę w ustawieniu wzajemnej współpracy. Staram się wszystkim pomagać w wykonywaniu tego, co mają do zrobienia.

 

VII. Kiedy dochodzi do  konfliktów w moim zespole:

A- Dążę do rozstrzygnięcia konfliktu na korzyść silniejszego. Słabsi pracownicy nie mają u mnie taryfy ulgowej.

D- Staram się wysłuchać obu storn konfliktu i pomagam im w znalezieniu najlepszego rozwiązanie problemu.

K- Unikam bezpośrednich konfrontacji, nie zależy mi na udowodnieniu racji. Wolę zaakceptować dany punkt widzenia, niż narażać się na kłótnię cały zespół.

 

Jeżeli uzyskałeś najwięcej odpowiedzi A reprezentujesz

Styl autorytarny

 

Decyzje podejmujesz sam, na własną odpowiedzialność i w oparciu o swoje własne przekonania. Bardzo rzadko konsultujesz się z jakimkolwiek niższym pracownikiem.

Stosujesz groźby i kary. Oceniając pracę, oceniasz także człowieka. Utrzymujesz dystans, i nie wchodzisz w bliskie stosunki z pracownikami, nie lubisz bowiem by „pracownicy wchodzili Ci na głowę”.  Faworyzujesz pracowników za lojalność i za dokładną realizację swoich poleceń.

Często operujesz „kijem i marchewką”. Pobudzasz też rywalizację między pracownikami w zespole, bo uważasz że wtedy doskonale wykonają swoją robotę.

Wymagasz szczegółowych sprawozdań o realizacji swoich poleceń. Wymagasz przestrzegania ścisłego podziału zadań i odpowiedzialności i nie dopuszczasz do dyskutowania z pracownikami. Upierasz się przy własnym zdaniu. Wywierasz wielki wpływ na osiąganie konkretnych celów, natomiast dobre stosunki międzyludzkie mają dla Ciebie znaczenie minimalne.

 

 

Jeżeli uzyskałeś najwięcej odpowiedzi D reprezentujesz

Styl demokratyczny

 

Podejmujesz najważniejsze decyzje po konsultacji, uwzględniając sugestie swoich podwładnych. Nie podejmujesz decyzji, na które podwładni nie wyrażają zgody.

Komunikujesz swoim pracownikom dużo pozytywnych informacji na ich temat o ich pracy, przyczyniając się w ten sposób do kształtowania się przyjemnej atmosfery w zespole. Nagradzasz pracowników przy całym zespole. Tak dobierasz zadania, by odpowiadały one zainteresowaniom i predyspozycjom poszczególnych członków zespołu. Uważasz ze zadowolenie pracowników płynie z wzajemnego zaufania do siebie nawzajem i do Ciebie jako lidera.

Nie przywiązujesz dużej wagi do sztywnej organizacji zespołu i ścisłego podziału zadań.   Dajesz pracownikom duży zakres samodzielności. Rzadko negatywnie oceniasz. Jeśli  jednak to robisz, to oceniasz pracę lub zadanie a nie człowieka. Często udzielasz informacji o sytuacji w grupie i mówisz w jakim etapie pracy się znajduje. Wywierasz duży wpływ na osiąganie konkretnych celów oraz wywierasz duży wpływ na atmosferę pracy i potrzeby pracowników.

 

 

Jeżeli uzyskałeś najwięcej odpowiedzi K reprezentujesz

 Styl kumpelski

 

Podejmowanie decyzje według Ciebie jest efektem pracy całej grupy i jest wypadkową interesów wszystkich jej członków. Twój wpływ na decyzje jest niewielki, nie większy od wpływu każdego pracownika. Uważasz bowiem że najważniejsza dla zespołu jest zgodność i zadowolenie wszystkich.

Nie oceniasz i nie konfrontujesz się ze swoimi pracownikami. Unikasz konfliktów z nimi albowiem  nie zależy Ci  na udowodnieniu własnych racji. Komunikujesz wszystkim swoją akceptację i aprobatę, nawet tym którzy wymagają ostrzejszej oceny. W sytuacjach konfliktowych odwołujesz się do więzi grupowej i dobrej atmosfery. Zachowujesz się, tak jakbyś był równy innym członkom zespołu.

Puszczasz pracowników „na żywioł”, nie dając im jasno określonych reguł wykonania zadań. Zdajesz się na ich umiejętności. Koordynujesz pracę poprzez osobiste kontakty z pracownikami. Starasz się wszystkim pomagać. Często prosisz pracowników o sugestie, wskazówki i informacje.

Wywierasz niewielki wpływ na osiąganie konkretnych celów, dużą wagę natomiast  przywiązujesz do dobrym stosunków międzyludzkich.

 

Doceń swoje życie

MASZ SWOJE ŻYCIE DO PRZEŻYCIA zatem ciesz się nim, czerp z niego i osiągaj cele które chcesz. Akceptuj niepowodzenia, uwierz że masz wpływ na swoje myślenie i emocje, bądź aktorem a nie widzem życia.